Projekt MMA pomáhá - Ellenka a Toník, více info zde: https://bit.ly/2KXpE6W

Prohlášení o shodě

 

Výrobce:

EH-Export s.r.o.

Dr. Horákové 560/51

Poděbrady 29001

 

IČ: 29012422

DIČ: CZ29012422

 

Prohlašujeme,

že k výrobě dětského zboží používáme výhradně materiály, které byly testovány a vyhovují požadavkům zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky

a výrobky pro děti ve věku do tří let.

 

Veškeré certifikace a shody Vám na základě Vaší žádosti rádi poskytneme k nahlédnutí.

 

V Poděbradech dne

24. 9. 2016

razítko