Jak na reklamaci a vrácení zboží

Jak na reklamaci?

  1. Oznámení: Pošlete nám prosím na info@breberky.cz vyplněný reklamační protokol. Po obdržení emailu Vás budeme kontaktovat s dalším postupem.
  2. Doprava: Zařídíme pro Vás možnost podání na jakékoliv pobočce Zásilkovny, dopravu zboží na provozovnu firmy můžete samozřejmě zajistit i sami - adresa: Breberky, Skladištní 40, Poděbrady 29001.
  3. Vyřízení: Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme kontaktovat s návrhem následného postupu.

Jak na odstoupení od smlouvy?

  1. Oznámení: Pošlete nám na info@breberky.cz vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy (vzor naleznete níže). Po obdržení emailu Vás budeme kontaktovat.
  2. Doprava: Zboží zašlete na adresu Skladištní 40, Poděbrady 290 01, nebo nám dejte vědět a my pro Vás zajistíme podání na jakékoliv pobočce zásilkovny za lepší cenu. Jakmile k nám balíček dorazí ozveme se Vám.
  3. Vyřízení: Peníze za vrácené zboží Vám pošleme na Váš účet nebo Vám dle dohody dodáme nové či jiné zboží.Příloha - Vzor pro odstoupení od smlouvy:

 

Vaše jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

Číslo objednávky:

 

EH-Export s.r.o.

IČ: 29012422 DIČ: CZ29012422

Skladištní 40, Poděbrady 290 01 (adresa pro zaslání zboží)

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,
dne …... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.breberky.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží : ......................................., které jsem převzala dne: .......................... .
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.


V .................................. Kdy .........................

S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu