Jak na reklamaci a vrácení zboží

Jak na reklamaci?

  1. Oznámení: Pošlete nám prosím na info@breberky.cz vyplněný reklamační protokol. Po obdržení emailu Vás budeme kontaktovat s dalším postupem.
  2. Doprava: Zařídíme pro Vás možnost podání na jakékoliv pobočce Zásilkovny, dopravu zboží na provozovnu firmy můžete samozřejmě zajistit i sami - adresa: Breberky, Skladištní 40, Poděbrady 29001.
  3. Vyřízení: Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme kontaktovat s návrhem následného postupu.

 

Jak na odstoupení od smlouvy?

  1. Oznámení: Pošlete nám na info@breberky.cz vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy (vzor naleznete níže). Po obdržení emailu Vás budeme kontaktovat.
  2. Doprava: Zboží zašlete na adresu Skladištní 40, Poděbrady 290 01, nebo nám dejte vědět a my pro Vás zajistíme podání na jakékoliv pobočce zásilkovny za lepší cenu. Jakmile k nám balíček dorazí ozveme se Vám.
  3. Vyřízení: Peníze za vrácené zboží Vám pošleme na Váš účet nebo Vám dle dohody dodáme nové či jiné zboží.Vzorové formuláře

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

Martin Dobiáš

IČ: 07430914

DIČ: CZ9109021075

Skladištní 40, Poděbrady 29001

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

Vážení,

dne …... jsem s Vámi prostřednictvím vašeho e-shopu www.breberky.cz uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží : ......................................., které jsem převzala dne: .......................... .

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

V .................................. dne .........................

S pozdravem

 

.............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REKLAMACE VÝROBKU

 

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

Martin Dobiáš

IČ: 07430914

DIČ: CZ9109021075

Skladištní 40, Poděbrady 29001Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

dne …... jsem s Vámi prostřednictvím vašeho e-shopu www.breberky.cz uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží : ......................................., které jsem převzala dne: .......................... .

Vzhledem k tomu, že se na výrobku vyskytla vada, rozhodla jsem se uplatnit své právo na reklamaci a tímto Vás tedy žádám o její posouzení. Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Předem děkuji za vyřízení

 

V .................................. dne .........................

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Reklamační protokol

 

BREBERKY.CZ - REKLAMAČNÍ PROTKOL

 


Výrobce


Martin Dobiáš

 

IČ: 07430914

DIČ: CZ9109021075

se sídlem: Skladištní 40, Poděbrady 29001
Reklamující


Jméno a příjmení:


Název firmy :


IČ, DIČ:


Adresa:


Telefon:


E-mail:


Poznámky:

 


Reklamované zboží: Datum nákupu:                                                                        Číslo faktury:

 


Reklamované vady: Podrobný popis běžné údržby:
Návrh způsobu řešení reklamace:

Přiložte prosím :

1. Doklad o zakoupení zboží či fakturu, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

2. Fotografie popisované vady

POZN. :
Datum: __________________                             Podpis kupujícího: _______________________________________