Pojištovny proplácí látkové vložky do podprsenky

Breberky vložky do podprsenky latkové prsní vložky

Víte o tom, že příspěvky od pojišťovny můžete využít i na nákup látkových prsní vložek? Tato pomoc už je možná pár let, ale bohužel se o tom příliš nemluví, pojďme se tedy nyní společně podívat, jak to chodí u konkrétních institucí:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

VZP vám zatřese prasátkem na naše látkové prsní vložky až do výši 5 000 Kč. Konkrétně se jedná o program s názvem: Pro těhotné ženy a maminky, v jehož rámci můžete zažádat o proplacení vložek do podprsenky jakožto pomůcky potřebné ke kojení.

O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu nebo žena po porodu na základě rodného listu dítěte (do 12 měsíců po porodu). Jediné dokumenty, které budete potřebovat jsou faktura, kterou Vám zašleme v emailu a vyplněnou žádost o příspěvek .

Podání lze uskutečnit:

 • on-line formulářem z aplikace Moje VZP, fakturu připojíte elektronicky
 • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP, nezapomeňte na fakturu (stačí v emailu na telefonu)
 • vložením žádosti o příspěvek spolu s fakturou do sběrného boxu klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • zasláním na adresu: VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1, do dopisu vložte žádost o příspěvek a fakturu
 • prostřednictvím datové schránky VZP ČR – i48ae3q, kam připojíte žádost o příspěvek a fakturu

 

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Máte VOZP? Skvěle! I zde můžete čerpat slušný finanční příspěvek. Konkrétně tato pojišťovna přispívá na látkové vložky do podprsenky až 2 000 Kč a to z programu Péče o miminko. Je to velmi snadné a k žádosti, kterou naleznete na tomto formuláři bude potřeba připojit jen kopii faktury.

Doklady o úhradě mohou být datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte. Pro dítě narozené v prvních měsících kalendářního roku tedy lze uplatnit i doklad z konce roku předchozího. A naopak požádat o příspěvek lze nejpozději do šesti měsíců od narození dítěte.

Žádost o proplacení lze podat:

 • on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, kopii dokladu přikládáte v elektronické podobě
 • osobně při návštěvě na jakékoliv pobočce VOZP, pro urchylnění můžete přijít s předvyplněným formulářem a připravenou kopíí dokladu
 • poštou, stačí si vytisknout tento formulář a přiložit doklad o zaplacení
 • prostřednictvím datové schránky VOZP - p3aaext, kam připojíte žádost o příspěvek a fakturu

 

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Jestliže jste pojištěnci ČPZP, tak i zde máte nárok na finanční benefity. Na naše látkové vložky do podprsenky můžete čerpat příspěvek v rámci programu Žena po porodu, přičemž jeho výše je 1 000 Kč. Příspěvek je určen ženám po porodu dítěte, až do dosažení 1 roku věku.

Není nunté vyplňovat speciální formulář či předpřipravenou žádost, staí pouze doložit fakturu. Avšak pozor doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, a jejich příjem končí vždy s kalendářním rokem, musí být tedy vystaveny i uplatněny v období od 1.1.do 31.12.. Spolu s dokladem o úhradě prsních vložek, je potřeba doložit také váš občanský průkaz, průkaz pojištěnce dítěte nebo jeho rodný list a dokument deklarující identifikaci vašeho účtu (průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu nebo jiná prokazatelná forma např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci).

Podání lze uskutečnit:

 • osobně při návštěvě pobočky
 • korespondenčně zasláním žádosti poštou, platí výše uvedené podmínky kromě kopie občanského průkazu, která není vyžadována
 • elektronicky v prostředí mobilní aplikace Zdraví v mobilu
 • online na webu prostřednictvím elektronické přepážky
 • prostřednictvím datové schránky: mk5ab8i 

Více informací naleznete na CPZP.cz/preventivni-programy

 

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 

Pojišťovna OZP nabízí příspěvek na látkové vložky do podprsenky ve výši 3 000 Kč a to v rámci programu Pro maminky, těhotné a novorozence. Rozdíl ve výši příspěvku ovlivňuje vlastnictví tzv. VITAKARTY, na které mají programy pro maminky a novorozence kurz kreditů vůči Kč 2:1. Díky tomu tak dostanete při uplatnění 1500 kreditů na tyto programy 3 000 Kč.  Nemáte-li přístup do VITAKARTY, lze tento příspěvek čerpat prostřednictvím formuláře: Žádosti o čerpání kreditu pro maminky/těhotné a novorozence.

O příspěvek lze žádat ode dne narození dítěte až do dovršení 1 roku, je tedy určen pro pojištěnce OZP narozené v roce podání žádosti a ve 4. čtvrtletí roku předchozího. Pozor žádost však lze podat pouze do 30.11. a je potřeba připojit k ní i doklad o nákupu látkových vložek do podprsenky .

Žádost o příspěvek lze podat:

 • osobně při návštěvě pobočky
 • online v aplikaci VITAKARTA
 • poštou, zasláním na adresu: OZP, oddělení zdravotních programů, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
 • prostřednictvím datové schránky OZP: q9iadw9

 

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA

Máte ZPŠ? Výborně, v tom případě máte nárok na látkové vložky do podprsenky ve výši 1 600 korun. Tyto finanční výhody můžete čerpat od okamžiku přidělení rodného čísla miminka (pokud se dítě narodí v listopadu či prosinci, prodlužuje se proplacení tohoto příspěvku do 20. 1.) a to v rámci programu Pro maminku a novorozence

Žádost je potřeba podat v období od 1. 2. do 30. 11. a doklad k proplacení nesmí být starší 3 měsíců. Příspěvky jsou jednorázového charakteru a příspěvek se musí vyčerpat najednou. Nelze tedy nasčítávat částky do maximální výše příspěvku. 

Podání lze uskutečnit:

 • osobně na jakékoliv pobočce
 • e-mailem vlastnoručně podepsanou a naskenovanou (vyfocenou) žádost spolu s potřebnými doklady na zpskoda@zpskoda.cz
 • zaslat poštou na adresuZaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302,293 01 Mladá Boleslav
 • odevzdáním potřebných podkladů do sběrného boxu, který se nachází u hlavního vstupu do ZPŠ v Mladé Boleslavi
 • datovou schránkou ZPŠ: 5kpadkp

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

ZP MV ČR poskytuje v rámci programu Pomůcky ke kojení finanční příspěvek na látkové vložky do podprsenky až ve výši 3 000 Kč. A ještě k tomu poskytuje 500 Kč navíc, pro každého novorozence z vícečetného těhotenství. Spolu s žádostí je potřeba doložit jen doklad o nákupu.

Žádost o příspěvek je nutné podat do tří měsíců od úhrady produktu. Ženy, které zahájí těhotenství nebo porodí v listopadu a v prosinci, mohou žádost o příspěvek podat až do 31. ledna (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna). Příspěvek pro vícerčata lze čerpat až po narození a ověření novorozence-pojištěnce.

Žádost o příspěvek lze podat:

 • osobně nebo do sběrného boxu na kterémkoli klientském centru
 • prostřednitctvím o E-komunikace ZP MV ČR
 • poštou na adresu ZP MV ČR – Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01
 • datovou schránkou: 9swaix3

 

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

V této pojišťovně můžete zažádat o příspěvek na látkové vložky do podprsenky až ve výši 1 000 Kč a to v rámci programu Po porodu. O příspěvek lze žádat ode dne narození dítěte až do dovršení 1 roku.

Žádost lze podat kdykoli v průběhu roku až do 30. listopadu a bude potřeba doložit k ní doklad o nákupu, průkaz totožnosti a kartičku pojišťovny, případně rodný list. Doklady o zaplacení musí být na jméno pojištěnce a ne starší 2 měsíců. 

Lze tak učinit:

 • osobně na jakékoliv pobočce
 • elektronicky na stránce My213
 • v mobilní aplikaci My 213
 • zasláním žádosti a potřebných doklady poštou na adr. RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava
 • datová schránkou: edyadmh
 • přes elekronickou podatelnu

 prsni vložky